Samenvatting van de standaard 'Schildklieraandoeningen' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
J. van Lieshout
P. Wessels
E. van Rijswijk
A.M. Boer
Tj. Wiersma
A.N. Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2829-32
Abstract

Samenvatting

- De NHG-standaard ‘Schildklieraandoeningen’ vervangt de standaard ‘Functiestoornissen van de schildklier’ uit 1996. Richtlijnen bij een palpabele afwijking van de schildklier zijn toegevoegd.

- De huisarts kan patiënten met hypothyreoïdie meestal goed zelf behandelen. De standaard biedt concrete aanbevelingen voor substitutietherapie gebaseerd op het principe ‘start low, go slow’.

- De medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie is beschreven als een facultatieve activiteit voor de huisarts.

- Er wordt een terughoudend standpunt ingenomen wat betreft de behandeling van subklinische schildklierfunctiestoornissen. Klachten kunnen een reden zijn voor behandeling.

- Samenwerking heeft de afstemming tussen deze richtlijn, de richtlijn van de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) over schildklierfunctiestoornissen en de richtlijn over schildkliercarcinoom van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO bevorderd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2829-32

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Hr.J.van Lieshout, hr.P.Wessels, hr.dr.E.van Rijswijk (tevens: senior onderzoeker, Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, Nijmegen), mw.A.M.Boer en hr.dr.A.N.Goudswaard, huisartsen; hr.dr.Tj.Wiersma, huisarts en filosoof.

Contact hr.dr.Tj.Wiersma (t.wiersma@nhg.org)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties