Samenvatting van de standaard 'Atriumfibrilleren' van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
J. van Lieshout
B.S.P. Boode
W.J.J. Assendelft
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1435-9
Abstract

Samenvatting

- De NHG-standaard ‘Atriumfibrilleren’ geeft de huisarts richtlijnen voor de diagnostiek van en het beleid bij patiënten met atriumfibrilleren.

- Door tijdens elke bloeddrukmeting te letten op het hartritme kan atriumfibrilleren worden gesignaleerd. De diagnose ‘atriumfibrilleren’ moet worden gesteld op basis van een ECG.

- Atriumfibrilleren moet niet als een geïsoleerde aandoening beschouwd worden: bij de beoordeling moet eventuele comorbiditeit betrokken worden (herseninfarct of ‘transient ischaemic attack’ (TIA), hypertensie, diabetes mellitus, hartfalen, coronairlijden, hyperthyreoïdie). Vooral de beoordeling of tevens hartfalen aanwezig is, verdient extra aandacht.

- Preventie van trombo-embolische complicaties is een belangrijk behandeldoel.

- Cardioversie wordt in het algemeen niet aanbevolen. Klachten kunnen een indicatie vormen om herstel van het sinusritme na te streven. Dit vormt een van de verwijsindicaties voor behandeling.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschapsbeleid, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Hr.J.van Lieshout en hr.prof.dr.W.J.J.Assendelft, huisartsen.

Universiteit van Maastricht, afd. Huisartsgeneeskunde, Maastricht.

Mw.dr.B.S.P.Boode, huisarts.

Contact hr.J.van Lieshout (j.vanlieshout@nhg-nl.org)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties