Samenvatting van de NHG-standaard ‘Diverticulitis’

Klinische praktijk
Niek J. de Wit
Marjolein Y. Berger
Rogier Vogelenzang
Raymond V. Wetzels
Nathalie M.M. van Rijn-van Kortenhof
Wim Opstelten
A.N. (Lex) Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4140
Abstract

Samenvatting

  • De NHG-standaard ‘Diverticulitis’ geeft de huisarts richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van ongecompliceerde en gecompliceerde diverticulitis van het colon.

  • Diverticulitis is primair een klinische diagnose die kan worden ondersteund door bepaling van het CRP.

  • Er is sprake van een sterke verdenking op een ongecompliceerde diverticulitis als binnen enkele dagen een aanhoudende scherpe, stekende pijn links onder in de buik ontstaat met druk- of loslaatpijn alleen linksonder in de buik én afwezigheid van alarmsignalen.

  • Alarmsignalen van een gecompliceerde diverticulitis zijn défense musculaire, tekenen van een ileus, een lokaal palpabele weerstand, rectaal bloedverlies, hypotensie en hoge koorts.

  • Het beleid bij patiënten met een ongecompliceerde diverticulitis is afwachtend zonder specifieke maatregelen, op voorwaarde dat de huisarts het beloop actief volgt.

  • Het voorschrijven van antibiotica is niet geïndiceerd bij ongecompliceerde diverticulitis.

  • Patiënten met kenmerken van een gecompliceerde diverticulitis of met persisterende klachten dienen te worden verwezen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. N.J. de Wit, huisarts.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Prof.dr. M.Y. Berger, huisarts.

Amsterdam.

R. Vogelenzang, huisarts.

Elst.

Dr. R.V. Wetzels, huisarts.

Nieuwegein.

N.M.M. van Rijn-van Kortenhof, huisarts.

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. W. Opstelten en dr. A.N. Goudswaard, huisartsen.

Contact dr. W. Opstelten (w.opstelten@nhg.org)

Verantwoording

Belangenconflict: N.J. de Wit ontving onderzoeksgelden van ZonMW. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 oktober 2011

NHG-standaard ‘Diverticulitis’ vanuit chirurgisch perspectief

Ook interessant

Reacties