NHG-standaard ‘Diverticulitis’ vanuit chirurgisch perspectief

Opinie
Bryan J.M. van de Wall
Werner A. Draaisma
Esther C.J. Consten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4311
Abstract

Onlangs verscheen de nieuwe NHG-standaard voor de diagnostiek en behandeling van diverticulitis in de huisartsenpraktijk, waarvan de volledige tekst is te vinden op de NHG-website (http://nhg.artsennet.nl). Hoewel diverticulitis een veel voorkomende aandoening is, blijkt dat goed wetenschappelijk onderzoek over diagnostiek en behandeling in de eerste lijn nauwelijks voorhanden is. De NHG-standaard bevat naar ons idee dan ook enkele belangrijke knelpunten: in de eerste plaats of, en zo ja welk, aanvullend onderzoek de huisarts moet doen en in de tweede plaats wanneer de huisarts moet verwijzen.

Aanvullend onderzoek

Per jaar worden in Nederland ongeveer 13.500 patiënten in het ziekenhuis opgenomen in verband met diverticulitis.1 Dit is ongeveer 12% van de 112.000 patiënten met verdenking op diverticulitis in de huisartsenpraktijk.2 Logischerwijs stellen de auteurs van de NHG-standaard dat diverticulitis vooral een klinische diagnose is waarbij aanvullend onderzoek een beperkte rol heeft. De diagnose ‘diverticulitis’ kan volgens recent onderzoek…

Auteursinformatie

*Namens de Dutch Diverticular Disease Collaborative Study Group

Meander Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amersfoort.

Drs. B.J.M. van de Wall, arts-onderzoeker; dr. W.A. Draaisma, arts in opleiding tot chirurg; dr. E.C.J. Consten, chirurg.

Contact dr. E.C.J. Consten (ecj.consten@meandermc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 november 2011

Samenvatting van de NHG-standaard ‘Diverticulitis’
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties