Samenhang tussen luchtverontreiniging door verkeer, vermindering van longfunctie en luchtwegsymptomen bij kinderen

Onderzoek
J.J. de Hartog
P.H.N. van Vliet
B. Brunekreef
M.C. Knape
N.A.H. Janssen
H. Harssema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1814-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen in hoeverre verband bestaat tussen blootstelling aan luchtverontreiniging door verkeer en longfunctie en luchtwegsymptomen bij kinderen.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Provincie Zuid-Holland.

Methoden

In mei-juli 1995 werd bij 1092 kinderen in 6 wijken die langs drukke snelwegen liggen in de provincie Zuid-Holland een onderzoek gedaan, waarbij de longfunctie werd gemeten en bij 1068 kinderen een vragenlijst afgenomen. In 12 scholen werden metingen verricht van NO2, zwarte rook en fijn stof (PM10-filter). Longfunctiegegevens werden geanalyseerd met behulp van meervoudige lineaire regressie, luchtwegsymptomen met meervoudige logistische regressie. Als blootstellingsmaten werden woonafstand tot de snelweg, intensiteit van het vracht- en het personenautoverkeer en de NO2- en zwarterookconcentraties op scholen genomen.

Resultaten

Er waren significante verschillen in longfunctie en luchtwegsymptomen tussen kinderen uit verschillende wijken. De longfunctie hing negatief samen met de vrachtverkeersintensiteit op de nabij gelegen snelweg. Chronische luchtwegsymptomen kwamen in wijken met veel vrachtverkeer vaker voor. Er was geen duidelijk verband met de intensiteit van het personenautoverkeer. Ook de op school gemeten concentraties zwarte rook (een maat voor dieselrook) hingen samen met een verlaagde longfunctie en een verhoogde rapportage van luchtwegsymptomen. Er was geen verband tussen de intensiteit van het personenautoverkeer en longfunctie en luchtwegsymptomen.

Conclusie

De resultaten suggereren dat luchtverontreiniging, afkomstig van het vrachtverkeer, kan leiden tot een verlaagde longfunctie en tot meer chronische luchtwegsymptomen bij kinderen wonend nabij drukke snelwegen.

Auteursinformatie

Landbouwuniversiteit, departement Omgevingswetenschappen, afd. Gezondheidsleer, Postbus 238, 6700 AE Wageningen.

Ir.J.J.de Hartog, mw.ir.P.H.N.van Vliet, mw.ir.M.C.Knape en mw.ir. N.A.H.Janssen, milieuhygiënici; prof.dr.ir.B.Brunekreef, epidemioloog; dr.ir.H.Harssema, luchtkwaliteitdeskundige.

Contact prof.dr.ir.B.Brunekreef

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties