Relatie tussen de samenstelling van fijn stof in de lucht en de longfunctie van schoolkinderen

Onderzoek
C.P. van Schayck
J.G.F. Hogervorst
T.M.C.M. de Kok
J.J. Briedé
G. Wesseling
J.C.S. Kleinjans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:735-40
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen of de longfunctie van schoolkinderen samenhing met het radicaalgenererend vermogen van klein (‘fijn’) stof in de lucht.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Er werden 6 basisscholen in Maastricht geselecteerd, in gebieden met verschillende verkeersintensiteiten. Op die scholen werd op 4 dagen een luchtstofmonster genomen; in de 6 gepoolde monsters werd de concentratie fijn stof gemeten. Bij de kinderen in groep 5-8 van de scholen werd de longfunctie gemeten en over de gezondheid van de kinderen beantwoordden hun ouders schriftelijke vragen.

Resultaten

Gemiddeld participeerde 66 van de kinderen (184 meisjes en 158 jongens, met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar (uitersten: 8-13)). Het gemiddelde FEV1 op de 6 scholen was niet gerelateerd aan de totale hoeveelheid fijn stof in de lucht, maar was wel lager naarmate er een groter radicaalgenererend vermogen in de luchtmonsters was gemeten. Er leek geen relatie te zijn tussen het radicaalgenererend vermogen van het stof en de verkeersintensiteit.

Conclusie

De longfunctie hing samen met het radicaalgenererend vermogen van fijn stof in de lucht. Op basis van deze bevindingen zouden toekomstige richtlijnen mede gebaseerd kunnen worden op de chemische eigenschappen van het fijn stof en niet uitsluitend op de hoeveelheid fijn stof.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:735-40

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Onderzoeksinstituut Caphri, capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde: hr.prof.dr.C.P.van Schayck en mw.dr.J.G.F.Hogervorst, epidemiologen.

Capaciteitsgroep Gezondheidsrisico-analyse en Toxicologie: hr.dr.T.M.C.M.de Kok, toxicoloog; hr.dr.ing.J.J.Briedé, biochemicus; hr.prof.dr.J.C.S.Kleinjans, bioloog-toxicoloog.

Onderzoeksinstituut Caphri, capaciteitsgroep Pulmonologie: hr.dr.G.Wesseling, longarts.

Contact hr.prof.dr.C.P.van Schayck

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties