Samen stoppen met roken

Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C927

Samenvatting

Ieder jaar doen ongeveer 1 miljoen Nederlanders een poging tot stoppen met roken, maar meer dan 90% van hen rookt een jaar later weer. Robert West, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan University College London, is ervan overtuigd dat mensen die onder begeleiding stoppen een veel grotere kans op succes hebben. ‘Ja, het is zwaar. Als het makkelijk was, zouden rokers het ook wel vaker alleen doen.’

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken

Ook interessant

Reacties

Carla
Nieuwenhoff

Als je niet start met roken, dan hoef je ook niet te stoppen met roken, toch? 
Ik ben het niet eens met de taak die ons toebedeeld wordt door dhr. West (het is onze taak omzoveel mogelijk mensen zo jong als mogelijk van het roken af te helpen)... nee! Het is onze taakom jonge mensen niet te laten starten met roken; de meest effectieve vorm van stoppen metroken en bovendien 100% effectief. In het hele artikel wordt op geen enkele wijze gesproken overniet starten met roken, onbegrijpelijk.
 
Waarom richten wij als artsen ons daar niet veel krachtiger op?
Zorg dat het anti-rookbeleid meer gericht is op niet starten, bijvoorbeeld effectief controleren van leeftijdsgrenzen bij supermarkten en andere verkooppunten. Immers het is met roken hetzelfdeals met alcohol, hoe eerder je het gebruikt in je leven hoe groter de kans dat je ook op latere leeftijd nog gebruikt. Tabaks- en alcoholindustrie probeert immers niet voor niks hun goederen en reclames het meest aan te passen aan wensen van jongeren. (lees 'Het rookgordijn' van Joop Bouma).
 
Carla Nieuwenhoff, specialist Ouderengeneeskunde
Avoord Zorg en Wonen