RVS: Passende zorg is inclusieve zorg

Inclusiviteit
Lester du Perron

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vraagt in een recent bericht aandacht voor het belang van inclusiviteit in de zorg. Verschillen tussen mensen op gebieden als gender, sekse en afkomst zorgen ook voor diverse wensen en (zorg)behoeftes. Volgens de RVS worden die verschillende behoeftes nog onvoldoende gezien: 'De dubbele opdracht van erkennen van verschil en het bestrijden van ongelijkheid stelt de samenleving en de zorg voor een grote opgave.'

In een uitgebreid document beschrijft de RVS wat ervoor nodig is om de zorg inclusiever te maken. Bijvoorbeeld het versterken en beter benutten van kennis over de relatie tussen diversiteit en gezondheid, en het vergroten van bewustzijn over het belang van inclusieve zorg. Zij roept daarbij op om van inclusieve zorg 'een integraal beleidsthema op landelijk niveau' te maken. Meer inclusiviteit moet leiden tot passender zorg voor de individu en verkleining van gezondheidsverschillen in de maatschappij.

Oproep RVS Essay Passende zorg is inclusieve zorg Eerder bericht gezondheidsverschillen

Gerelateerde artikelen

Reacties