Gezondheid: voor de goede (publieke) zaak

Kinderen zitten op de grond met een voetbal in een gymzaal.
André Rouvoet

Ondanks alle aandacht voor sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn deze de laatste decennia alleen maar groter geworden. Waar je wieg staat, je werk, je huisvesting, je opleiding: al deze factoren zijn bepalend voor gezondheid. En helaas ontbreken publieke verantwoordelijkheid, samenwerking, daadkracht, financiering en regulering bij de aanpak hiervan, door belangen en taboes buiten én binnen de zorgsector. Werken aan gezondheid is een combinatie van individuele keuzevrijheid en brede publieke verantwoordelijkheid waarbij taboes als regulering en een andere bekostigingssystematiek niet moeten worden ontzien.

In de maatschappij klinkt vaak dat gezondheid een individuele keuze is. Men ‘kiest’ hoe om te gaan met belangrijke determinanten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties