Rolopvattingen van artsen in algemene ziekenhuizen

Onderzoek
A.C. Nievaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1861-5
Abstract

Samenvatting

Nagegaan werd hoe de samenhang was tussen enkele rolopvattingen van artsen en de houding van verpleegkundigen en patiënten. Hiertoe werden 30 artsen, 112 verpleegkundigen en 295 patiënten in 2 algemene ziekenhuizen geïnterviewd. Deze rolopvattingen betreffen onder meer: de leiderschapsstijl van de chef-arts, het oordeel van artsen over de samenwerking met verpleegkundigen en het beeld over verpleegkundigen. De bevindingen wijzen uit dat problematische samenwerkingsrelaties tussen artsen en verpleegkundigen duidelijk verband houden met het functioneren van verpleegteams (werkstijl, groepsklimaat, werkwaardering). Bovendien bleek dat op afdelingen met slecht functionerende verpleegteams het ziekenhuisverblijf door patiënten negatief beoordeeld werd. Dit werd in verband gebracht met probleemverschuiving.

Auteursinformatie

Dr.A.C.Nievaard, socioloog.

Contact Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geneeskunde

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties