Rol e-sigaret om te stoppen met roken onduidelijk

Onderzoek
Judith P. Post
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7030
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Sinds de introductie van de elektronische sigaret (e-sigaret) in 2004 is deze door miljoenen mensen aangeschaft, vooral als hulpmiddel bij het stoppen met roken. De effectiviteit van de e-sigaret als stophulpmiddel is echter nog controversieel.

Onderzoeksvraag

Zijn nicotinebevattende e-sigaretten effectiever dan nicotinepleisters en placebo-e-sigaretten om roken, tabaksafhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen te reduceren?

Hoe werd dit onderzocht?

Er vond een gerandomiseerde klinische trial plaats met 657 mensen die wilden stoppen met roken in Nieuw-Zeeland in de periode 6 september 2011-5 juli 2013. De rokers werden gerandomiseerd tussen nicotine-e-sigaretten, nicotinepleisters of placebo-e-sigaretten met een ratio van met een 4:4:1. De deelnemers werden verzocht om 1 week vóór tot 12 weken ná de geplande stopdatum de hulpmiddelen te gebruiken. Verder kregen ze telefonisch gedragsondersteuning aangeboden. De behaalde abstinentie na 6 maanden werd bevestigd met een koolmonoxidetest.

Belangrijkste resultaten

Na 6 maanden werd er met nicotine-e-sigaretten 7,3% abstinentie behaald, vergeleken met 5,8% met de pleisters en 4,1% met de placebo-e-sigaretten. Wegens onvoldoende ‘power’ kon statistisch significante superioriteit van nicotine-e-sigaretten niet worden vastgesteld. In een post-hocanalyse werd wel non-inferioriteit gezien ten opzichte van nicotinepleisters. Het gebruik van de nicotine-e-sigaret werd overigens als prettiger ervaren en langer volgehouden dan gebruik van overige hulpmiddelen. Er was geen significant verschil in bijwerkingen tussen de hulpmiddelen.

Consequenties voor de praktijk

E-sigaretten zijn redelijk effectief bij het stoppen met roken en lijken niet onder te doen voor nicotinepleisters. De precieze rol van de e-sigaret als hulpmiddel, en het belang van nicotinetoevoeging eraan, is nog niet helder door de afwezigheid van langetermijnresultaten over effectiviteit en veiligheid. Dit leidt tot veel discussie en het ontbreken van duidelijke regelgeving rondom verkoop en gebruik.

Literatuur
  1. Bullen C, Howe C, Laugesen M, McRobbie H, Parag V, Williman J, et al. Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. Lancet. 2013. pii:S1040-6736(13)61842-5. Medline

Auteursinformatie

Contact (jp.post@vumc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties