De elektronische sigaret

Gebruik, gezondheidsrisico’s, en effectiviteit als stopmethode
Stand van zaken
21-08-2015
Marc C. Willemsen, Esther A. Croes, Daniel Kotz en Onno C.P. van Schayck
  • Het gebruik van de elektronische sigaret (e-sigaret) onder volwassenen in Nederland stijgt, maar is nog steeds betrekkelijk laag.
  • In het buitenland experimenteren steeds meer jongeren met e-sigaretten, maar Nederlandse trendgegevens ontbreken vooralsnog.
  • Jongeren die experimenteren met e-sigaretten zijn vooral jongeren die al conventionele sigaretten roken of deze ooit eerder gerookt hebben; ditzelfde geldt voor volwassenen.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat experimenteren met e-sigaretten kan leiden tot tabaksverslaving.
  • Hoewel de damp van e-sigaretten stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van e-sigaretten veel kleiner dan bij het roken van conventionele sigaretten.
  • Er zijn te weinig onderzoeksgegevens om te kunnen concluderen dat de e-sigaret een effectief hulpmiddel is bij het stoppen met roken.