Gebruik, gezondheidsrisico’s, en effectiviteit als stopmethode

De elektronische sigaret

Klinische praktijk
Marc C. Willemsen
Esther A. Croes
Daniel Kotz
Onno C.P. van Schayck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9259
Abstract

Samenvatting

  • Het gebruik van de elektronische sigaret (e-sigaret) onder volwassenen in Nederland stijgt, maar is nog steeds betrekkelijk laag.
  • In het buitenland experimenteren steeds meer jongeren met e-sigaretten, maar Nederlandse trendgegevens ontbreken vooralsnog.
  • Jongeren die experimenteren met e-sigaretten zijn vooral jongeren die al conventionele sigaretten roken of deze ooit eerder gerookt hebben; ditzelfde geldt voor volwassenen.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat experimenteren met e-sigaretten kan leiden tot tabaksverslaving.
  • Hoewel de damp van e-sigaretten stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van e-sigaretten veel kleiner dan bij het roken van conventionele sigaretten.
  • Er zijn te weinig onderzoeksgegevens om te kunnen concluderen dat de e-sigaret een effectief hulpmiddel is bij het stoppen met roken.
Auteursinformatie

Maastricht University, Onderzoeksinstituut Caphri, Maastricht.

Afd. Capaciteitsgroep Gezondheidsbevordering: prof.dr. M.C. Willemsen, psycholoog.

Afd. Huisartsgeneeskunde: prof.dr. D. Kotz, epidemioloog (tevens: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Allgemeinmedizin, Düsseldorf, Duitsland); prof.dr. O.C.P. van Schayck, epidemioloog.

Trimbos-instituut, afd. Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, Utrecht.

Dr. E.A. Croes, arts-epidemioloog.

Contact prof.dr. M.C. Willemsen (marc.willemsen@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marc C. Willemsen ICMJE-formulier
Esther A. Croes ICMJE-formulier
Daniel Kotz ICMJE-formulier
Onno C.P. van Schayck ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Marcel
van der Poel

Bij het lezen van het artikel miste ik in de beschouwing bij gebruik van nicotine in welke vorm dan ook het gevaar voor verslaving aan andere middelen. Zie hiervoor the Shattuck Lecture van E.Kandel et al. in The New England Journal of Medicine (2014;371:932-43). Daaruit valt op te maken dat nicotine geen onschuldig middel is en bij blootstelling aan met name cocaïne personen veel gevoeliger zijn voor verslaving. Ik ben benieuwd naar de reactie van de auteurs: waarom hebben zij dit buiten beschouwing gelaten?

Marcel van der Poel, internist

Parnassiagroep

Marc
Willemsen

Hartelijk dank voor de interessante kanttekening, die onderstreept dat er zorgen zijn over het toenemende gebruik van elektronische sigaretten door jongeren. Ons literatuuroverzicht heeft vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat jongeren die wel eens elektronische sigaretten uitproberen vaker andere middelen (tabak, cocaïne) gaan gebruiken (gateway hypothese). De aangehaalde studie van Kandel en collega’s bespreekt onderzoek naar de relatie tussen nicotineverslaving en verslaving aan andere stoffen, afkomstig uit proefdieronderzoek. De stap om van daar uit conclusies te trekken over risico’s onder jongeren is erg groot, omdat bij jongeren sociale en psychologische factoren een belangrijke rol spelen. Het blijft vooralsnog belangrijk om het gebruik van elektronische sigaretten door jongeren stevig te ontmoedigen. Het is dan ook goed dat verkoop aan minderjarigen verboden gaat worden en er een reclameverbod wordt ingesteld.

Marc Willemsen
Hoogleraar Tabaksontmoediging, Caphri, Universiteit Maastricht

Esther A. Croes
Daniel Kotz
Onno C.P. van Schayck