Robbins and Cotran review of pathology

Media
E.C. Klatt
V. Kumar
J.J. Weening
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1210-1

E.C.Klatt en V.Kumar, Robbins and Cotran review of pathology. 2e druk. 419 bl., fig. Elsevier Saunders, Philadelphia 2005. ISBN 0-7216-0194-4. Prijs: ingen. € 39,17.

Dit boek is een werkboek bij het leerboek Robbins and Cotran pathologic basis of disease. Aan de hand van vragen met bijbehorende antwoorden wordt de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties