Robbins pathologic basis of disease.

Media
R.S. Cotran
V. Kumar
T. Collins
J.J. Weening
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:877-8

Robbins pathologic basis of disease. 6e druk. Onder redactie van R.S.Cotran, V.Kumar en T.Collins. 1425 bl., fig., tabellen. W.B.Saunders, Philadelphia 1999. ISBN 0-7216-7335-X. Prijs: geb. ƒ 172,-.

In de 6e druk van dit standaardwerk op het gebied van de algemene pathologie en de pathogenese hebben Cotran et al. het hoge niveau…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties