RNA-expressie van 21 genen voorspelt kans op metastasen bij mammacarcinoom

Nieuws
S.C. Linn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1423

De metastasevrije tienjaarsoverleving bij patiënten met okselkliernegatief, hormoonreceptorpositief mammacarcinoom varieert tussen 45-97 en is onder andere afhankelijk van conventionele prognostische variabelen als leeftijd, tumorgrootte, oestrogeenreceptorstatus en histologische differentiatiegraad. Een nauwkeuriger inschatting van de prognose zou overbehandeling met adjuvante chemotherapie en/of hormonale therapie bij deze groep kunnen verminderen. Nu krijgen 9…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties