Risicofactoren voor onderdiagnostiek van astma bij adolescenten

Nieuws
W.M.C. van Aalderen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1968-9

Siersted et al. onderzochten factoren die van invloed zijn op onderdiagnostiek van astma bij adolescenten.1 Hiervoor selecteerden zij 495 schoolkinderen van 12 tot 15 jaar uit een cohort van 1369 kinderen die 3 jaar eerder onderzocht was. Van deze 495 kinderen waren er 292 geselecteerd door middel van randomisatie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties