Risicofactoren voor longembolie bij vrouwen

Nieuws
M.V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1493

Traditioneel bekende risicofactoren voor het optreden van trombose of longembolie zijn kanker, trauma, operatie of immobilisatie. Daarnaast kunnen erfelijke risicofactoren, waaronder factor-V-Leiden, tot 25 van de bij opeenvolgende patiënten voorkomende gevallen van veneuze trombose verklaren. Goldhaber et al. onderzochten prospectief de invloed van Quetelet-index, roken, hypertensie, hypercholesterolemie en diabetes mellitus…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties