Risicofactoren voor het ontstaan van microalbuminurie en manifeste nefropathie bij patiënten met niet van insuline afhankelijke diabetes mellitus: prospectief observationeel onderzoek

Nieuws
S.D.J.M. Kanters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1537

Patiënten met diabetes mellitus en microalbuminurie hebben een verhoogd risico op diabetische micro- en macroangiopathie en op diabetische nefropathie. In een bijna 6 jaar durend prospectief, observationeel onderzoek bestudeerden Gall et al. mogelijke risicofactoren voor het ontstaan van microalbuminurie en manifeste nefropathie bij blanke patiënten met niet van insuline afhankelijke…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties