Risicofactoren voor ARDS bij COVID-19

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4497

artikel

65+’ers lijken het hoogste risico te lopen op het ontwikkelen van acute respiratory distress syndrome (ARDS) en progressie tot overlijden bij COVID-19. Dat schrijven Chinese onderzoekers in JAMA Internal Medicine (2020; online 13 maart). Behandeling met methylprednisolon zou het risico op overlijden onder COVID-19-patiënten met ARDS juist verlagen.

Langzaamaan wordt er steeds meer bekend over de risicofactoren voor de klinische uitkomsten van het nieuwe coronavirus, COVID-19. Ademhalingsproblemen worden regelmatig genoemd in de context van een besmetting met het virus. Chinese onderzoekers hebben nu retrospectief de risicofactoren onderzocht om ARDS te ontwikkelen bij COVID-19 en om er vervolgens aan te overlijden. Zij analyseerden hiervoor de gegevens van patiënten die in de periode 25 december 2019-26 januari 2020 vanwege een COVID-19-besmetting in een ziekenhuis waren opgenomen in Wuhan, China. Ze volgden hen tot 13 februari 2020.

De 201 patiënten waren tussen de 21 en 83 jaar (mediaan: 51 jaar; IQR: 43-60) en 63,7% was man. Van deze patiënten, hadden er 66 (32,8%) comorbiditeiten, zoals hypertensie (39; 19,4%), diabetes (22; 10,9%) en leveraandoeningen (7; 3,5%). 165 patiënten (82,1%) hadden zuurstofdoening nodig. Van de 201 patiënten ontwikkelden er 84 (41,8%) ARDS en van hen overleden er 44 (52,4%).

De patiënten die ARDS ontwikkelden hadden, vergeleken met de patiënten die dit niet ontwikkelden, vaker comorbiditeiten zoals hypertensie en diabetes (verschil tussen de groepen resp. 13,7%; 95%-BI: 1,3-26,1 en 13,9%; 95%-BI: 3,6-24,2). Een leeftijd ≥ 65 jaar was veruit de grootste risicofactor die was geassocieerd met ARDS en progressie tot overlijden (hazard ratio (HR): 3,26; 95%-BI: 2,08-5,11 en HR: 6,17; 95%-BI: 3,26-11,67). Ook vormde bijvoorbeeld een hoger lactaatdehydrogenase een risicofactor (HR: 1,61; 95%-BI: 1,44-1,79 en HR: 1,30; 95%-BI: 1,11-1,52).

Koorts ≥ 39°C was geassocieerd met een hoger risico op het ontwikkelen van ARDS (HR: 1,77; 95%-BI: 1,11-2,84), maar een lager risico op overlijden (HR: 0,41; 95%-BI: 0,21-0,82). Behandeling met methylprednisolon leek het risico op overlijden onder patiënten met COVID-19 die ARDS hadden te verlagen (HR: 0,38; 95%-BI: 0,20-0,72).

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties