COVID-19 tijdens zwangerschap en borstvoeding*

Wat weten we al?
Stand van zaken
24-06-2020
Michael Ceulemans, Benedikte Cuppers, Loes de Vries, Karel Allegaert, J.J. (Hans) Duvekot en Eugène P. van Puijenbroek

Samenvatting

  • Tijdens eerdere virusepidemieën bleken zwangere vrouwen een groter risico te hebben op ernstige luchtweginfecties en negatieve zwangerschapsuitkomsten. De gegevens over dergelijke risico’s en gevolgen van de COVID-19-pandemie tijdens zwangerschap en borstvoeding zijn nog beperkt.
  • Zwangere vrouwen met COVID-19 vertonen een grote verscheidenheid aan symptomen, die vergelijkbaar zijn met die van niet-zwangeren. Het lijkt er niet op dat zwangeren ernstiger door de ziekte worden getroffen.
  • Maternale COVID-19 kan mogelijk tot complicaties leiden bij de foetus en pasgeborene. Het merendeel van de kinderen vertoont echter geen problemen bij de geboorte.
  • Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over het risico op miskramen en congenitale afwijkingen.
  • Er is momenteel geen duidelijk bewijs dat het coronavirus in utero wordt overgedragen op het ongeboren kind, maar dit kan niet worden uitgesloten.
  • Het virus werd tot dusver meestal niet aangetoond in moedermelk, al kan overdracht niet worden uitgesloten. De neonaat kan via horizontale transmissie worden besmet.