Geneesmiddelen bij COVID-19

Stand van zaken
25-03-2020
Maureen Lenkens, Hugo de Wit, A.H. (Jan) Danser, Anne C. Esselink, Annemieke Horikx, Jaap ten Oever, Frank van de Veerdonk en Kees Kramers

Samenvatting

  • Het is uiterst onzeker of medicatie die patiënten met COVID-19 voor een andere aandoening gebruiken, zoals NSAID’s of bepaalde antihypertensiva, een nadelig effect heeft op het beloop van COVID-19.
  • NSAID’s worden afgeraden bij COVID-19, vooral omdat NSAID’s veel bijwerkingen hebben, met name bij patiënten met een risico op een ernstig beloop van de infectie.
  • RAAS-remmers moeten in principe gecontinueerd worden. Er is geen reden om een voorkeur te geven aan ACE-remmers of juist angiotensine-II-receptorblokkers.
  • De adviezen om chloroquine of remdesivir te geven aan patiënten met COVID-19 zijn gebaseerd op zwak bewijs. Behandeling met deze middelen moet heroverwogen worden bij patiënten die last van de behandeling hebben of bij wie men, vanwege mogelijke interacties, inferieure middelen voor comorbiditeiten moet gaan geven.
  • Voor lopinavir/ritonavir is geen plaats meer in de behandeling van COVID-19.
  • Optimale ondersteunende zorg is van groot belang bij de behandeling van patiënten met COVID-19.