COVID-19: thuis behandelen of naar het ziekenhuis?

Afwegingen in de huisartsenpraktijk
Klinische les
14-05-2020
Ralf E. Harskamp, Marike A. de Meij, Jochen W.L. Cals, Herre J. Reesink en Geert-Jan Geersing

Dames en Heren,

Bij patiënten met COVID-19 kan onverwacht verslechtering optreden. Elke klinische beoordeling is een momentopname en daardoor kan het lastig zijn om af te wegen welke ondersteuning gewenst is. Dit is zeker het geval bij ouderen met comorbiditeit, bij wie de mate van kwetsbaarheid grote invloed heeft op de behandelkeuzes.

De gezondheidszorg is in korte tijd heringericht om COVID-19-patiëntenstromen zo goed mogelijk op te vangen. De juiste keuze maken over het al dan niet insturen van een patiënt, met name voor eventuele intensivecarezorg, is dan ook prangerder dan ooit.1-3 Wij beschrijven hier drie patiënten met luchtwegklachten bij wie dilemma’s rondom het kiezen van de juiste zorg hebben gespeeld. Daarna bespreken we dat monitoring in de thuissituatie kan helpen om het juiste moment van hospitalisatie te bepalen, mocht dit nodig zijn. Tot slot gaan we in op het palliatief beleid buiten en in het ziekenhuis voor kwetsbare patiënten met COVID-19.

 

Patiënt A, een 60-jarige vrouw, belt begin maart met haar huisarts. Ze is bekend met astma, waarvoor ze inhalatiecorticosteroïden gebruikt. Ze was op stedentrip geweest in Wenen en Boedapest en voelt zich sinds een paar dagen niet lekker, waarbij ze last heeft van verkoudheid, hoofdpijn en spierpijn. Haar echtgenoot had vergelijkbare klachten maar is ...