Atypisch beeld van COVID-19 bij oudere patiënten

Klinische les
08-04-2020
Marcel G.M. Olde Rikkert, R.W. Vingerhoets, Niels van Geldorp, Everieke de Jong en Huub A.A.M. Maas

Dames en Heren,

De verspreiding van SARS-CoV-2 en het daardoor veroorzaakte ziektebeeld COVID-19 is in volle gang. Nog duidelijker dan bij de andere coronavirussen en het influenzavirus zien we bij oudere patiënten een ernstiger ziektebeeld. Dramatische beelden uit China, Italië en Spanje van massale sterfte onder ouderen vormen een doemscenario voor Nederlandse ouderen. Het is daarom uiterst relevant het COVID-19-ziektebeeld onder oudere personen vroeg te herkennen, om meteen de passende isolatiemaatregelen en behandeling of begeleiding te kunnen starten.

Patiënt A, een 82-jarige man, werd door de huisarts verwezen naar de SEH vanwege desoriëntatie, koorts en mogelijk een urosepsis. Patiënt was oud-hoogleraar Franse taal- en letterkunde en woonde zelfstandig samen met zijn vrouw. Hij had al tien jaar de ziekte van Parkinson, die zich uitte in een enkelzijdige tremor, ernstige stijfheid en een lager stemvolume. Desondanks was hij nog redelijk zelfredzaam, hoewel het aankleden en eten steeds moeilijker gingen. Het echtpaar had alleen huishoudelijke hulp. Ondanks de ziekte van Parkinson kon hij goed lopen, zonder loophulpmiddel, viel hij niet en gymde en bokste hij zelfs eens per week. Verder had hij prostatismeklachten, boezemfibrilleren en een gezichtsbeperking. Voor het laatste was een staaroperatie gepland. In totaal gebruikte hij acht verschillende geneesmiddelen, maar geen immuunsuppressiva.

Vier dagen voordat voor het eerst koorts bij hem werd vastgesteld had hij een gesprek met de neuroloog. Dat consult, dat al eerder gepland was, was telefonisch vanwege de ...