Risicofactor opsporing Hart-/Vaatziekten-Huisartsenprojekt.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:378

Risicofactor opsporingHart-Vaatziekten-Huisartsenprojekt. – Het eindrapport vanhet Rifoh-evaluatie-onderzoek is onlangs verschenen bij de faculteit der Geneeskunde en Tandheelkunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het onderzoek werd in opdracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap uitgevoerd door het Nijmeegs Universitair Huisartseninstituut en het doet verslag van een project op het gebied van hart-…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties