Richtlijnen goede voeding: een mijlpaal voor consument, arts en industrie?

Opinie
J.G.A.J. Hautvast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2255-8
Abstract

In 1979 schreef ik met collega Hermus in dit tijdschrift over voedsel- en voedingsbeleid.1 We besloten het artikel met de opmerking dat er op korte termijn ook een voedsel- en voedingsbeleid in Nederland geformuleerd zou moeten worden en daartoe gaven we een aanzet. Er zijn in de afgelopen jaren in Nederland enkele officiële rapporten geschreven over een voedsel- en voedingsbeleid. De constatering dat er nu een officieel beleid op dit gebied is, doet me de vraag stellen wat er in de toekomst te verwachten is en welke signalen voor toekomstscenario's te onderkennen zijn.

Nota van overheid over voedingsbeleid (1983)

In november 1983 wordt de reeds lang aangekondigde Nota Voedingsbeleid aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aldaar, overigens zonder veel ophef en geestdrift, besproken en geaccepteerd in april 1984.2 De twee geformuleerde hoofdelementen van het voedingsbeleid, aldus de Nota, zijn de bevordering van een…

Auteursinformatie

Landbouwuniversiteit, vakgroep Humane Voeding, De Dreijen 12, 6703 BC Wageningen.

Prof.dr.J.G.A.J.Hautvast, voedingsdeskundige.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties