Richtlijn 'Vitiligo'

Klinische praktijk
H.E. Menke
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1976-81
Abstract

Samenvatting

- Een door de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie ingestelde werkgroep heeft in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO een evidence-based richtlijn opgesteld voor de behandeling van vitiligo.

- Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gegeneraliseerde of niet-segmentale vitiligo en de gelokaliseerde, inclusief segmentale vitiligo. Bij de eerstgenoemde vormen is fototherapie (met name smalspectrum-ultraviolet B) de voorkeurstherapie en bij de laatstgenoemde chirurgische behandeling, met name autologe huidtransplantaties (thiersch-plastiek, toepassing van blaardaken en celsuspensies).

- Op grond van de behandelresultaten van de in de richtlijn gepresenteerde therapieën kan de werkgroep niet adviseren om aan iedere vitiligopatiënt een behandeling voor te stellen.

- De werkgroep is echter wel van mening dat bij iedere vitiligopatiënt die om medisch advies vraagt, op grond van een goed onderzoek en inschatting van de ziektelast, een gewogen advies moet worden gegeven en in sommige gevallen een behandeling.

- De winst van de richtlijn is dat er duidelijkheid wordt verschaft over de therapeutische mogelijkheden en beperkingen zowel voor huisarts en dermatoloog als voor patiënt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1976-81

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Dermatologie, Rotterdam.

Hr.dr.H.E.Menke, dermatoloog.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.

Hr.dr.J.J.E.van Everdingen, dermatoloog.

Contact hr.dr.J.J.E.van Everdingen

Verantwoording

Namens de werkgroep Vitiligo waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties