Richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van varices'
Open

Richtlijnen
06-02-2009
Cees H.A. Wittens, Kees-Peter de Roos, Th.A.A. (Ted) van den Broek en Ruben T. van Zelm

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, afd. Algemene Heelkunde, Den Haag.

Dr. C.H.A. Wittens, chirurg.

Ziekenhuis Bernhoven, afd. Dermatologie, Veghel.

Dr. K-P. de Roos, dermatoloog.

Waterlandziekenhuis, afd. Algemene Heelkunde, Purmerend.

Dr. Th.A.A. van den Broek, chirurg.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht.

Drs. R.T. van Zelm, senior adviseur.

Contactpersoon: dr. Th.A.A. van den Broek (tvdbroek@wlz.nl).

Namens de Werkgroep Richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van varices' waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Verantwoording

De volledige tekst van de richtlijn ‘Diagnositiek en behandeling van varices’ is te vinden op www.cbo.nl.
De Werkgroep ‘Richtlijn diagnostiek en behandeling van varices’ bestond uit de volgende personen: dr. C.H.A. Wittens (voorzitter), drs. R.T. van Zelm (secretaris), drs. M.A. de Booys, consulent, Vereniging van Vaatpatiënten, dr. Th.A.A van den Broek, chirurg, dr. J.J.E. van Everdingen, adviseur, drs. A.M.J. van der Kleij, dermatoloog, dr. A.J.C. Mackaay, chirurg, prof.dr. H.A.M. Neumann, dermatoloog, drs. M. Raes, arts in opleiding voor dermatoloog, dr. K-P. de Roos, dermatoloog, drs. I.M. Toonder, vasculair-diagnostisch laborant.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma Evidence-Based Richtlijnontwikkeling (EBRO).
Aanvaard op 20 februari 2008