Richtlijn ‘Chronisch zieken en werk’

Klinische praktijk
Haije Wind
Iris van der Heide
Marloes Vooijs
Daniël Bossen
Jan L. Hoving
Monique H.W. Frings-Dresen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2030
Abstract

Samenvatting

  • De richtlijn ‘Chronisch zieken en werk’ geeft inzicht in ziekte-overstijgende factoren en interventies die arbeidsparticipatie kunnen bevorderen of belemmeren onder werkenden en werkzoekenden met een chronische aandoening.
  • De richtlijn besteedt in het bijzonder aandacht aan de rol die de werkende of werkzoekende met een chronische aandoening zelf inneemt in het proces van werkbehoud of terugkeer naar werk.
  • De richtlijn geeft aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners op basis van kennis uit ziektespecifieke richtlijnen, internationale literatuur en de ervaringen van zorgverleners, werkenden en werkzoekenden met een chronische aandoening.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam.

Prof.dr. H. Wind, verzekeringsarts; dr. I. van der Heide, dr. D. Bossen en dr. J.L. Hoving, onderzoekers; drs. M. Vooijs, promovenda; prof.dr. M.H.W. Frings-Dresen, inspanningsfysioloog.

Contact prof.dr. H. Wind (h.wind@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Het project is uitgevoerd met financiële ondersteuning van Stichting Instituut Gak. Deze stichting heeft geen enkele invloed gehad of willen hebben op het verloop van het onderzoek, noch op de uitkomsten daarvan.

Auteur Belangenverstrengeling
Haije Wind ICMJE-formulier
Iris van der Heide ICMJE-formulier
Marloes Vooijs ICMJE-formulier
Daniël Bossen ICMJE-formulier
Jan L. Hoving ICMJE-formulier
Monique H.W. Frings-Dresen ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties