Richtlijn ‘Chronisch zieken en werk’

Richtlijnen
08-01-2018
Haije Wind, Iris van der Heide, Marloes Vooijs, Daniël Bossen, Jan L. Hoving en Monique H.W. Frings-Dresen
  • De richtlijn ‘Chronisch zieken en werk’ geeft inzicht in ziekte-overstijgende factoren en interventies die arbeidsparticipatie kunnen bevorderen of belemmeren onder werkenden en werkzoekenden met een chronische aandoening.
  • De richtlijn besteedt in het bijzonder aandacht aan de rol die de werkende of werkzoekende met een chronische aandoening zelf inneemt in het proces van werkbehoud of terugkeer naar werk.
  • De richtlijn geeft aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners op basis van kennis uit ziektespecifieke richtlijnen, internationale literatuur en de ervaringen van zorgverleners, werkenden en werkzoekenden met een chronische aandoening.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee