Risico’s, communicatie en afscherming

Richtlijn ‘Beeldvorming met ioniserende straling’

Gele waarschuwingsstickers met de teksten 'röntgenstraling" en "bewaakte zone" boven een deurpost.
Tjalling de Vries
Nanko de Graaf
Manfred van der Vlies
Marcel van Straten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6777
Abstract

Samenvatting

De richtlijn ‘Beeldvorming met ioniserende straling’ geeft informatie over risico’s, communicatie en het gebruik van afscherming bij toepassing van ioniserende straling. Omdat het meeste onderzoek eenmalig is, is de kans op nadelige gevolgen, ook bij kinderen en zwangere vrouwen, gering. Bij complexe of meerdere onderzoeken kan het risico hoger zijn. Dan is informatieverstrekking aan en expliciete toestemming van de patiënt nodig. De klinisch fysicus kan worden ingeschakeld om een inschatting te maken van de eventuele risico’s. De werkgroep raadt aan de ruimte te bieden voor de zorgen en vragen van patiënten, gebruik te maken van populatiediagrammen bij het bespreken van risico’s en de voordelen van het onderzoek te benadrukken. De werkgroep adviseert om geen afschermingshulpmiddelen te gebruiken. De werkgroep pleit voor het ontwikkelen van landelijk uniform voorlichtingsmateriaal en heeft daaraan een bijdrage geleverd op Thuisarts.nl. De werkgroep adviseert om, wanneer de patiënt zorgen heeft, deskundigen in te schakelen, zoals radiologen, klinisch fysici en radiodiagnostisch laboranten.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Kindergeneeskunde, Leeuwarden: dr. T.W. de Vries, kinderarts. Erasmus MC, afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Rotterdam: drs. N. de Graaf, radioloog en dr. ir. M. van Straten, klinisch fysicus. LUMC, afd. Radiologie, Leiden: drs. M. van der Vlies, klinisch fysicus.

Contact T.W. de Vries (tjalling.de.vries@mcl.nl)

Auteur Belangenverstrengeling
Tjalling de Vries ICMJE-formulier
Nanko de Graaf ICMJE-formulier
Manfred van der Vlies ICMJE-formulier
Marcel van Straten ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties