Revisie van de richtlijn ‘Behandeling van chronische hepatitis B-virusinfectie’

Opinie
Pieter Honkoop
Adriaan C.I.T.L. Tan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5139
Abstract

De richtlijn ‘Behandeling van chronische hepatitis B-virusinfecties’ stamt uit 2008, maar in 2012 verscheen alweer een herziening.1,2 Aanleiding hiertoe waren de snelle ontwikkelingen in antivirale therapie voor chronische hepatitis B-virus(HBV)-infecties.3 Ondanks deze voortgang zien we het aantal patiënten dat sterft aan virale leverziekten in Nederland niet dalen.

‘Eerste’- versus ‘tweedegeneratiemiddelen’

Het probleem bij antivirale monotherapie is de antivirale resistentie. Zodoende zijn in de gereviseerde richtlijn enkele ‘eerstegeneratiemiddelen’ die voorheen eerste keus waren, waaronder lamivudine, nu verwezen naar de achtergrond. Tijdelijke suppressie van het virus is met deze middelen wel mogelijk, maar al binnen 1 jaar zijn er aanzienlijke hoeveelheden resistente virusstammen aantoonbaar. Eerstegeneratiemiddelen worden daarom alleen nog gebruikt wanneer slechts kortdurend behandeling nodig is, bijvoorbeeld tijdens het 3e trimester van de zwangerschap.

Het adagium voor de ‘tweedegeneratiemiddelen’ luidt: sterke, voortgaande suppressie en een hoge barrière voor resistentieontwikkeling. Met name bij patiënten met een gevorderde leverziekte wordt aangeraden om…

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Dordrecht.

Dr. P. Honkoop, mdl-arts.

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Nijmegen.

Dr. A.C.I.T.L. Tan, mdl-arts.

Contact dr. P. Honkoop (p.honkoop@asz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Pieter Honkoop ICMJE-formulier
Adriaan C.I.T.L. Tan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties