HBV van moeder op kind: vaccinatie niet altijd genoeg

Opinie
Erik H.C.J. Buster
Robert A. de Man
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8151
Abstract

Met de opname van het hepatitis B-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma worden alle kinderen die geboren zijn vanaf 1 augustus 2011 gevaccineerd tegen het hepatitis B-virus (HBV). Hiermee sluit Nederland aan bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 1992 om algemene vaccinatie in de nationale immunisatieprogramma's in te voeren. Een bewezen infectie met hepatitis B bij de moeder, ook wel HBsAg-positiviteit genoemd, is een risicofactor voor het falen van de vaccinatie bij haar pasgeboren kind.1,2 De landelijke screening van zwangeren op hepatitis B-dragerschap kent in ons land een groot bereik. Jaarlijks neemt ongeveer 90% van de populatie zwangeren deel aan de screening.3 Er zijn inmiddels meerdere studies verricht naar risicofactoren voor het falen van vaccinatie bij de pasgeborenen en naar de interventies voor het reduceren van het risico op transmissie. Het is de vraag in hoeverre het onderkennen van deze risicofactoren en de daarop gerichte maatregel de transmissie van…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maag-Darm-Leverziekten, Rotterdam.

Dr. E.H.C.J. Buster, mdl-arts i.o.; dr. R.A. de Man, mdl-arts.

Contact Erik H.C.J. Buster, MD, PhD (e.buster@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik H.C.J. Buster ICMJE-formulier
Robert A. de Man ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties