Reuzendivertikel van het sigmoïd

Klinische praktijk
W.J. Wiersinga
M.C. de Jonge
J.J.G.H.M. Bergman
O.R.C. Busch
H.G. Schipper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:143-7
Abstract

Samenvatting

Een 77-jarige vrouw, die 8 maanden eerder onderzocht was wegens chronische buikpijn en een veranderd defecatiepatroon, bezocht de Spoedeisende Hulp in verband met misselijkheid, braken en acute buikpijn. Haar eetlust was verminderd, waardoor zij het laatste jaar 10 kg was afgevallen. De buikoverzichtsfoto liet een ballonvormige, gashoudende configuratie zien, die bleek te berusten op een reuzendivertikel, uitgaande van het sigmoïd. De behandeling bestond uit resectie van het sigmoïd waar het divertikel van uitging. Het reuzendivertikel is een zeldzame uiting van diverticulose, een vaak voorkomende aandoening, die meestal in het sigmoïd wordt gezien. De afwijking kan gemakkelijk gemist worden. De presentatie kan variëren van een acute buik tot chronische, aspecifieke buikpijnklachten. De belangrijkste complicaties van het reuzendivertikel zijn perforatie, obstructie of een volvulus. Gezien de ernst van deze complicaties is resectie van het darmsegment waar het reuzendivertikel van uitgaat de behandeling van eerste keuze.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.W.J.Wiersinga, assistent-geneeskundige; hr.dr.H.G.Schipper, internist.

Afd. Radiologie: hr.M.C.de Jonge, radioloog.

Afd. Gastro-enterologie: hr.dr.J.J.G.H.M.Bergman, gastro-enteroloog.

Afd. Heelkunde: hr.dr.O.R.C.Busch, chirurg.

Contact hr.W.J.Wiersinga (w.j.wiersinga@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties

P.
Steenvoorde

Leiderdorp, februari 2004,

Recent verscheen van onze hand een artikel over hetzelfde onderwerp als dat van collega's Wiersinga et al. (2004:143-7).1 Wij vonden in de literatuur 135 patiënten met in totaal 155 reuzendivertikels van het colon. Daarvan bevond 81% zich in het sigmoïd en 19% elders in het colon.

Als aanvulling bij het symptomenbeeld noemen wij nog de intermitterende palpabele massa, ook wel ‘spooktumor’ genoemd. Bij 15 patiënten werd groei van het reuzendivertikel geobjectiveerd. Met betrekking tot de behandeling vermelden Wiersinga et al. dat in ongecompliceerde gevallen een conservatief beleid overwogen kan worden. Wij menen echter dat de primaire behandeling van een reuzendivertikel van het colon een resectie is van het aangedane segment. Diverticulectomie alleen is niet geïndiceerd, omdat recidivering wel degelijk kan optreden.2 Daarentegen kunnen de complicaties van een onbehandeld reuzendivertikel fataal zijn. Daarnaast beschrijven Kricun et al. de ontwikkeling van een adenocarcinoom in een reuzendivertikel.3 Mede hierom denken wij dat een resectie van het divertikel met een colonsegment de behandeling van eerste keuze is.

P. Steenvoorde
F.J. Vogelaar
J. Oskam
R.A.E.M. Tollenaar
Literatuur
  1. Steenvoorde P, Vogelaar FJ, Oskam J, Tollenaar RA. Giant colonic diverticula. Review of diagnostic and therapeutic options. Dig Surg 2004;21:1-6.

  2. Cronin jr TG, Tway MS, Boraca CT. Recurrent giant air cyst of the colon. IMJ Ill Med J 1981;160:40-2.

  3. Kricun R, Stasik JJ, Reither RD, Dex WJ. Giant colonic diverticulum. AJR Am J Roentgenol 1980;135:507-12.

W.J.
Wiersinga

Amsterdam, maart 2004,

Er bestaan geen absolute wetmatigheden ten aanzien van de behandeling van deze zeldzame aandoening. Op individuele basis en in nauw overleg tussen de betrokken disciplines dient een keuze gemaakt te worden tussen een conservatief beleid of chirurgische therapie. Wij zijn het eens met collega's Steenvoorde et al. dat er op zich niets op tegen is primair voor een resectie te kiezen. Echter, als er geen klachten zijn en als er sprake is van een ‘klein’ reuzendivertikel (arbitraire grens: onder de 5 cm) zonder ontstekingsverschijnselen, zouden wij een conservatief beleid voeren. Dit geldt ook voor patiënten met een hoog operatierisico. Aangezien maligne ontaarding van het reuzendivertikel zeer zeldzaam is, is het discutabel om dit als een argument voor primaire resectie te gebruiken. In gecompliceerde gevallen is een resectie van het aangedane darmsegment zonder twijfel de behandeling van keuze.

W.J. Wiersinga
M.C. de Jonge
J.J.G.H.M. Bergman
O.R.C. Busch
H.G. Schipper