Reuzenaevi en maligne melanoom

Nieuws
J.P.A. Nicolai
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:829-30

De vraag of (grote) aangeboren naevi moeten worden geëxcideerd ter preventie van maligne melanoom blijft saillant. Drie collega's uit New York hebben in een prospectief onderzoek gepoogd antwoord op deze vraag te geven.1 Zij hebben in 1979 een register aangelegd van patiënten met aangeboren naevi naevocellulares met een diameter…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties