Retinale venetakocclusie: de hoogste tijd voor cardiovasculair risicomanagement

Opinie
Sebastian J.H. Bredie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6152
Abstract

Mede door de komst van het aandachtsgebied vasculaire geneeskunde binnen de interne geneeskunde en de uitrol van de zorgstandaard ‘Vasculair risicomanagement’ in de eerste lijn is er gestructureerde aandacht voor cardiovasculair risicomanagement. Er wordt ruimhartig gescreend bij patiënten met manifest vaatlijden en met een verhoogd cardiovasculair risico bij hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus of een positieve familieanamnese voor prematuur vaatlijden. Bij al deze patiëntengroepen is immers bewezen dat leefstijlverandering en medicamenteuze behandeling het risico op vaatziekten verlaagt. Bij de recente revisie van de richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ breidt het advies tot cardiovasculaire preventie zich verder uit tot patiënten met de chronische inflammatoire aandoening reumatoïde artritis, omdat bij deze patiëntengroep het risico op atherosclerotische complicaties is toegenomen.1

Blinde vlek voor retinale venetakocclusie

Opmerkelijk is dan ook de blinde vlek bij de risicoverlagers, de zorgprofessionals die zich met cardiovasculair risicomanagement bezighouden, voor een frequente vasculaire oogheelkundige aandoening, de retinale venetakocclusie (RVTO). Na diabetische…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Contact Dr. S.J.H. Bredie, internist-vasculair geneeskundige (s.bredie@aig.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6152; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 27 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Sebastian J.H. Bredie ICMJE-formulier
Retinale venetakocclusie is een arteriële vaatziekte

Ook interessant

Reacties