Resultaten van niertransplantatie in Leiden, 1966-1994, en prognostische factoren

Onderzoek
J.L.C.M. van Saase
M.J.K. Mallat
F.J. van der Woude
J.H. van Bockel
L.A. van Es
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:827-32
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyse van prognostische factoren en resultaten van niertransplantatie.

Opzet

Descriptief onderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Leiden.

Methode

Follow-up van 1289 patiënten die tussen maart 1966 en december 1994 een niertransplantatie kregen in het Academisch Ziekenhuis Leiden. Als prognostische factoren werden leeftijd en geslacht van donor en ontvanger, ‘postmortale’ versus ‘levende’ donorstatus, HLA-matching, type immuunsuppressie en aanwezigheid van diabetes mellitus onderzocht.

Resultaten

De 1-jaarstransplantaatoverleving kwam na een zeer gunstige start tijdens de eerste jaren en een wat mindere periode tijdens het tweede decennium (50) geleidelijk op ongeveer 90. De 5-jaars- en 10-jaarstransplantaatoverleving waren respectievelijk 65 en 50. De gemiddelde leeftijd van ontvangers steeg van 32,8 naar 45,7 jaar en van donors van 24,9 naar 37,9 jaar. De dialyseduur vóór de transplantatie steeg van gemiddeld 19,7 naar 35,7 maanden. Van de onderzochte prognostische factoren leidde de introductie van ciclosporine voor de chronische immuunsuppressie en van HLA-DR-‘matching’ tot verbetering van de resultaten. Andere gunstige prognostische factoren zijn ontbreken van diabetes mellitus, in leven (verwant) zijn van de donor, man-zijn van de donor in de leeftijd van 20 tot 50 jaar, en ontbreken van panel-reactieve antistoffen voorafgaand aan transplantatie.

Conclusie

De korte- en lange-termijnresultaten van niertransplantatie zijn gunstig, ondanks een toegenomen gemiddelde leeftijd van donors en ontvangers en een toegenomen comorbiditeit van de ontvangers. Introductie van HLA-DR-matching en ciclosporine heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de verbetering van de transplantatieresultaten.

Auteursinformatie

St.Clara Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam.

Dr.J.L.C.M.van Saase, internist.

Academisch Ziekenhuis, Leiden.

Afd. Nierziekten: M.J.K.Mallat; dr.F.J.van der Woude en prof.dr.L.A. van Es, internisten.

Afd. Heelkunde: dr.J.H.van Bockel, chirurg.

Contact dr.J.L.C.M.van Saase

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties