Resultaten van levertransplantatie bij kinderen; de mening van de ouders

Onderzoek
J.O. Bijstra
TJ. Tijmstra
J.W. Heyink
C.M.A. Bijleveld
M.J.H. Slooff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1639-42
Abstract

Samenvatting

Sinds 1982 worden in het Academisch Ziekenhuis Groningen levertransplantaties bij kinderen uitgevoerd. In dit artikel wordt beschreven hoe de ouderparen van 19 kinderen na transplantatie de kwaliteit van leven van hun kind beleefden. De gegevens, die betrekking hadden op het lichamelijke en psychologische functioneren en op het dagelijks gedrag, werden verzameld met behulp van een interview en 2 vragenlijsten. Daarnaast vulden de 5 oudste kinderen eveneens 2 vragenlijsten in.

In het algemeen waren ouders tevreden over het functioneren van hun kind. Wel werden er in de interviews allerlei problemen genoemd, maar er was geen sprake van een bepaald probleemdomein. De vragenlijsten resulteerden dan ook niet in significante verschillen tussen de patiëntengroep en een controlegroep op relevante kenmerken overeenkomende gezonde kinderen. Wel schetsten de ouders van de 1-3-jarige kinderen een positiever beeld dan die van de 4-12-jarigen. De positieve resultaten moeten worden gezien in het licht van het functioneren vóór de transplantatie: ouders zijn van mening dat eventuele huidige problemen vrijwel te verwaarlozen zijn wanneer ze worden vergeleken met de problemen die vóór de operatie speelden.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Gezondheidswetenschappen, Groningen.

Dr.J.O.Bijstra, ontwikkelingspsycholoog; dr.Tj.Tijmstra, medisch socioloog; drs.J.W.Heyink, klinisch psycholoog.

Academisch Ziekenhuis, Groningen.

Afd. Kindergeneeskunde: dr.C.M.A.Bijleveld, kinderarts.

Afd. Heelkunde: prof. dr.M.J.H.Slooff, chirurg.

Contact dr.J.O.Bijstra, Rijksuniversiteit, sectie OEKP, Grote Kruisstraat 21, 9712 TS Groningen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties