Levertransplantatie: ervaringen van getransplanteerden
Open

Onderzoek
15-07-1989
J.W. Heyink, T.J. Tijmstra, W.J.A. van den Heuvel, M.J.H. Slooff en I.J. Klompmaker

In de periode 1986-1988 werd een evaluatieonderzoek uitgevoerd van het Groningse levertransplantatieprogramma. In dit artikel worden het fysieke functioneren, het activiteitenpatroon, het sociale functioneren en het welbevinden beschreven van 31 patiënten die een orthotope levertransplantatie ondergingen. De gegevens werden verzameld met behulp van vragenlijsten en interviews.

Een grote meerderheid van de patiënten achtte zichzelf na transplantatie ‘gezond’. Hun fysieke mogelijkheden waren sterk verbeterd. Drie kwart van de patiënten meende weer tot werken in staat te zijn. Uit de interviews bleek desondanks, dat een derde van de groep patiënten na de transplantatie te maken heeft gehad met min of meer ernstige psychische problemen.