Resultaten van langdurige intensieve zorg bij 223 patiënten

Onderzoek
R.M.J. Wesselink
R.F. van Staden
J.A. Leusink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2247-51
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de overlevingskans van patiënten die langer dan 30 achtereenvolgende dagen op een intensive care unit (ICU) werden behandeld.

Opzet

Retrospectief, descriptief.

Plaats

Afdeling Anesthesiologie en Intensive Care van het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Methoden

Alle patiënten die langer dan 30 achtereenvolgende dagen werden behandeld in de periode januari 1985-december 1991 werden in het onderzoek opgenomen. Met behulp van een geautomatiseerd gegevensbestand werden de medische gegevens van de patiënten geanalyseerd. Indien patiënten waren ontslagen werd de huisarts gevraagd naar overleving en kwaliteit van leven.

Resultaten

Er waren in totaal 18.126 opnamen; 223 patiënten waren langer dan 30 dagen in de ICU. Van hen overleed 25 op de ICU; 14 overleed na ontslag, maar tijdens dezelfde ziekenhuisopname; 31 werd overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of een verpleegtehuis. Van de 223 ICU-patiënten met lange ligduur kwam uiteindelijk minder dan 50 thuis. Na ontslag uit de ICU was na 2 maanden 75 van de patiënten in leven, na 1 jaar 50. De gemiddelde overlevingstijd was 36 maanden (SD: 3). Patiënten jonger dan 60 jaar en patiënten die direct na ontslag naar huis konden, hadden een langere gemiddelde overlevingstijd. Van de patiënten die langdurig op de ICU hadden gelegen kon uiteindelijk 30 thuis zelfstandig functioneren.

Conclusie

Patiënten die langdurig op de ICU behandeld werden, hadden een matige prognose; 2 maanden na ontslag was 75 van de patiënten nog in leven.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein.

Afd. Anesthesiologie en Intensive Care: R.M.J.Wesselink en dr.J.A.

Leusink, anesthesiologen.

Dienst Instrumentatie en Informatieverwerking: R.F.van Staden, informatica-consultant.

Contact R.M.J.Wesselink

Ook interessant

Reacties