'Critical-illness'-polyneuropathie en -myopathie

Klinische praktijk
F.S.S. Leijten
M.A.C.J. de Letter
A.A.W. op de Coul†
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1428-32
Abstract

Samenvatting

- ‘Critical-illness’-polyneuropathie en -myopathie (CIPNM) kan worden beschouwd als een onderdeel van het syndroom van meervoudig orgaandisfunctioneren.

- CIPNM is de meest voorkomende oorzaak van op de intensive care verworven spierzwakte.

- De incidentie van CIPNM is 35-80 bij langdurig beademde patiënten. Voor de (differentiële) diagnose is meestal elektrofysiologisch onderzoek met soms een spierbiopt nodig.

- De oorzaak berust waarschijnlijk op een sterke immuunrespons, leidend tot stoornissen in microcirculatie en tot weefselschade. Er is een verband tussen myopathie en medicatie, in het bijzonder met corticosteroïden.

- Hoewel klinische verbetering bij CIPNM optreedt als de patiënt het primaire ziekteproces overleeft, is ontwenning van de beademingsapparatuur vaak moeilijk en duurt revalidatie vaak lang.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Klinische Neurofysiologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Dr.F.S.S.Leijten, neuroloog.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Neurologie, Nieuwegein.

Mw.M.A.C.J.de Letter, neuroloog.

St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Neurologie, Tilburg.

Dr.A.A.W.Op de Coul†, neuroloog.

Contact dr.F.S.S.Leijten, neuroloog (fleijten@neuro.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties