Resistentie tegen nitro-imidazolen en de eradicatie van Helicobacter pylori

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2333

In een meta-analyse over de periode 1993-1997 vonden Van der Wouden et al. nog eens een bevestiging dat resistentie tegen nitro-imidazolen (zoals metronidazol) grote consequenties heeft voor de kans op het welslagen van een behandeling van infecties met Helicobacterpylori. In totaal vonden zij bij 4823 patiënten 91 behandelperioden waarbij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties