Researchcode in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam: nuttig

Opinie
M. Vermeulen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1620-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1622.

Op 18 december 2001 is in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam de researchcode Onafhankelijk in wetenschap uitgebracht (www.amc.nl). Voorafgaande aan de ontwikkeling van deze code werd een uitgebreide literatuurstudie verricht door Van der Helm, emeritus hoogleraar Klinische Chemie. Tevens werd een reeks voordrachten gehouden door externe experts. De hoofdstukken van de code kwamen tot stand in samenwerking met telkens weer andere medewerkers van het AMC. De code werd geschreven door een commissie onder voorzitterschap van De Haes, hoogleraar Medische Psychologie. Tijdens de voorbereidingen was er lof te horen van collega's van buiten het AMC, waarbij dikwijls de wens werd geuit dat ook hun instituut zo'n code zou ontwikkelen. Ook waren er collega's die het allemaal maar onzin vonden, want alles was toch al geregeld door ethische commissies, regels voor ‘good clinical practice’ en door het ‘peer review’-systeem van tijdschriften? Weer…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Contact Prof.dr.M.Vermeulen, neuroloog (m.vermeulen@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties