The renin-angiotensin system.

Media
J.I.S. Robertson
M.G. Nicholls
A.E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1425

The renin-angiotensin system. Vol. I. Biochemistry physiology en Vol. II. Pathophysiology therapeutics. Onder redactie van J.I.S.Robertson en M.G.Nicholls. Onderverdeeld in 100 hfdst., fig., tabellen. Gower Medical Publishing, Londen 1993. ISBN 1-56375-550-5. Prijs: geb. £ 150,-.

Aan dit monumentale handboek hebben 119 auteurs een bijdrage geleverd. De hoofdstukken zijn alle overzichtelijk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties