Renalpathology with clinical and functional correlations.

Media
C.C. Tisher
B.M. Brenner
F.T. Bosman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1854

Renalpathology with clinical and functional correlations. Vol. I en II. Onder redactie van C.C.Tisher en B.M.Brenner. 1598 bl., fig., tabellen. Lippincott, Philadelphia 1989. ISBN 0-397-507798. Prijs: geb. £ 120,-.

De kennis van de renale fysiologie en van de pathogenese en pathofysiologie van stoornissen in de glomerulaire en tubulaire functie is…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties