Relatieve energiedeficiëntie bij sporters

Een wielrenner zit voorover gebogen op haar fiets.
Merel C. Wielink
Ellen J.A. van Goor
Hilde Joosten
Edwin D. Achterberg
Marlies Y. Bongers
Simone M.T.A. Goossens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5899
Abstract

Dames en Heren,

‘Relatieve energiedeficiëntie bij sporters’(RED-S) is een syndroom dat sinds slechts enkele jaren wordt erkend en zich presenteert in meerdere orgaansystemen. Artsen van verschillende specialismen zullen tijdens hun carrière met RED-S in aanraking komen. Wij brengen u met dit artikel op de hoogte van het bestaan van RED-S en bieden handvatten om dit syndroom vroegtijdig te herkennen en te behandelen.

Patiënt A, een 26-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis meldde zich bij de huisarts in verband met een uitblijvende menstruatie sinds 9 maanden. Haar menarche was op 12-jarige leeftijd. Zij is wielrenner op prestatief niveau. Sinds een trainingstoename van 2 naar 10 uur per week, vanwege de voorbereiding op een lange duurtocht, en naar eigen zeggen een gezonder voedingspatroon, was zij 11 kg afgevallen in 18 maanden. Haar gewicht tijdens het consult was 58,8 kg. Haar BMI daalde van 25,3 kg/m² naar 20,8kg/m² (referentiewaarden: 18,5 kg/m²-24,9 kg/m²). Ze gebruikte geen medicatie, vitamine- of voedingssupplementen. Totdat de amenorroe optrad was er een regelmatige cyclus van ongeveer 30 dagen. Patiënte had geen partner of actuele kinderwens. Er waren geen abdominale of stressgerelateerde klachten en er was geen sprake van acne, hirsutisme of opvliegers. Oriënterend laboratoriumonderzoek met bepalingen van thyroïdstimulerend hormoon, T4, T3, follikelstimulerend hormoon en prolactine liet geen afwijkingen zien. Een…

Auteursinformatie

Máxima MC, Veldhoven: M.C. Wielink, aios Sportgeneeskunde; E.J.A. van Goor, arts-onderzoeker (tevens: Martini ziekenhuis, Groningen); Edwin D. Achterberg, sportarts; prof.dr. M.Y. Bongers, gynaecoloog; dr. S.M.T.A. Goossens, gynaecoloog. Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen: Hilde Joosten, sportarts (tevens: Sportmedisch Centrum Tilburg, Tilburg).

Contact M.C. Wielink (Merel.Wielink@mmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Rob van der Werf, (sport)diëtist, werkzaam bij diëtistenpraktijk Rob van der Werf Gilze en docent aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Merel C. Wielink ICMJE-formulier
Ellen J.A. van Goor ICMJE-formulier
Hilde Joosten ICMJE-formulier
Edwin D. Achterberg ICMJE-formulier
Marlies Y. Bongers ICMJE-formulier
Simone M.T.A. Goossens ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Aart Jan
Teunissen

In tabel  "Screenende vragen bij verdenking op eetstoornis" bij punt 4 moet geleden staan ipv van geleid.

Aart Jan Teunissen, anesthesioloog-pijnspecialist Maasstadziekenhuis