Dwangmatig bewegen bij anorexia nervosa

Trappenhuis
Fransje Snijders
Eric F. van Furth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6823
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over dwangmatig bewegen; iets wat vaak voorkomt bij anorexia nervosa. We benoemen mogelijke oorzaken en bespreken het belang van vroege herkenning.

Anorexia nervosa (AN) komt het meeste voor bij jonge vrouwen en is de meest dodelijke psychiatrische ziekte. Ongeveer de helft van de patiënten geneest maar ten dele of helemaal niet. De Gezondheidsraad stelt in een recent rapport dat eetstoornissen eerder herkend en sneller behandeld moeten worden. Dat verbetert de kans op herstel.

De meeste patiënten ervaren bewegingsdrang en sporten daardoor overmatig.1 Maar bewegingsdrang kan zich ook anders uiten. Kennis over en inzicht in het dwangmatig bewegen bij AN is essentieel voor een vroege diagnose en het succes van de behandeling.

Patiënt A, een thuiswonende 23-jarige studente psychologie, ontwikkelde op 15-jarige leeftijd smetvrees en daarna AN met veel bewegen. Na een succesvolle behandeling bleef ze enige bewegingsdrang houden bij een gezond gewicht. Sinds een jaar ervaart ze veel spanning en vindt ze opnieuw controle in minder eten en meer bewegen. Toen ze haar studie onderbrak voor behandeling, ging ze in…

Auteursinformatie

GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Leiden: dr. F. Snijders, internist; prof.dr. E.F. van Furth, klinisch psycholoog (tevens: LUMC, afd. Psychiatrie, Leiden).

Contact F. Snijders (f.snijders@rivierduinen.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Fransje Snijders ICMJE-formulier
Eric F. van Furth ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties