Reisstipendia van de Sandoz Research Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:747

De Sandoz Research Stichting wil voor de periode medio 1989 tot medio 1990 een aantal reisstipendia toekennen aan, bij voorkeur jonge, wetenschappelijke onderzoekers voor het bezoeken van buitenlandse congressen, workshops of symposia, alsmede voor het leggen van intercollegiale en interdisciplinaire contacten in buitenlandse onderzoekscentra. De stipendia zijn bestemd voor farmacologisch of farmacotherapeutisch onderzoek op het gebied van (1) hart en vaatziekten, (2) neuro-endocrinologie, (3) psychiatrie en neurologie (met name dementie, migraine, parkinsonisme en spasticiteit) of (4) toegepaste immunologie.

Aanmeldingen dienen voor 23 mei 1989 te zijn ontvangen. De beslissing van het stichtingsbestuur zal voor 20 juni 1989 aan betrokkenen worden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties