Reisstipendia van de Sandoz Research Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:644

De Sandoz Research Stichting kent voor de periode medio 1988-medio 1989 een aantal reisstipendia toe aan bij voorkeur jonge wetenschappelijke onderzoekers voor één- of meerdaagse bezoeken aan buitenlandse congressen, workshops en symposia alsmede voor het leggen van intercollegiale en interdisciplinaire contacten in buitenlandse research-centra.

De stipendia zijn bestemd voor onderzoek met betrekking tot de farmacologie en de farmacotherapie op het gebied van – hart- en vaatziekten

– neuro-endocrinologie

– psychiatrie en neurologie (met name dementie, migraine, parkinsonisme en spasticiteit) – toegepaste immunologie.

Aanmeldingen dienen vóór 25 mei 1988 te zijn ontvangen. De beslissing van het stichtingsbestuur wordt vóór 25 juni…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties