Reisstipendia van de Sandoz Research Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2591

Deze Stichting kent voor de periode 1 april 1996 tot 31 december 1996 een aantal reisstipendia toe aan bij voorkeur jonge wetenschappelijke onderzoekers voor één- of meerdaagse bezoeken aan buitenlandse congressen, workshops of symposia alsmede, in speciale gevallen, voor het leggen van intercollegiale en interdisciplinaire contacten in buitenlandse research-centra. De stipendia zijn bedoeld voor onderzoek met betrekking tot de farmacologie en farmacotherapie op het gebied van hart-en vaatziekten, immunologie, klinische oncologie, hemato-oncologie en dermatologie.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Sandoz Research Stichting, Postbus 651, 5400 AR Uden; tel. 0413-282174. De formulieren dienen vóór 1 februari 1996 in het bezit van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties