Reisstipendia Sandoz Research Stichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1589

De Sandoz Research Stichting kent voor de periode 1 december 1994 tot 30 november 1995 een aantal reisstipendia toe aan bij voorkeur jonge wetenschappelijke onderzoekers voor één-of meerdaagse bezoeken aan buitenlandse congressen, workshops of symposia alsmede, in speciale gevallen, voor het leggen van intercollegiale en interdisciplinaire contacten in buitenlandse research-centra.

De stipendia zijn bestemd voor onderzoek met betrekking tot de farmacologie en farmacotherapie op het gebied van hart-en vaatziekten, immunologie, klinische oncologie, hemato-oncologie en dermatologie.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Sandoz Research Stichting, Postbus 651, 5400 AR Uden; tel. 04132-82174.

De formulieren dienen vóór 1 oktober 1994 in het bezit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties