Registratie Verpleeghuisartsen

N.F. de Pijper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:618

Op grond van het bepaalde in artikel 1115 van het Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de overgangsbepalingen bij de wijziging van het Huishoudelijk Reglement d.d. 28 april 1989 (Med Contact 1989; 377-83) heeft de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) het register van erkende verpleeghuisartsen per 15 maart 1990 opengesteld.

In dit register kunnen op hun verzoek worden ingeschreven:

. Artsen, die met goed resultaat de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts hebben gevolgd (art 1115, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van de KNMG).

b. Artsen, die per 15 maart 1990 reeds drie jaar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties